Về việc hướng dẫn khai giảng năm học mới 2016-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Số: 73/CV-GDĐT

Về việc hướng dẫn khai giảng năm học

2016-2017 và công tác báo cáo nhanh đầu năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

               Hải An, ngày 26 tháng 8 năm 2016

 

              Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong quận.

 

 Thực hiện Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016- 2017 của giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông và giáo dục Thường xuyên thành phố Hải Phòng;

Thực hiện Công văn số 1033/SGDĐT-VP  ngày 23/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn khai giảng năm học 2016-2017 và công tác báo cáo nhanh đầu năm;

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong quận khai giảng năm học 2016-2017 như sau:  

1. Chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học 2016-2017

- Các cơ sở giáo dục mầm non, các trường học hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 và ổn định biên chế các lớp học.

- Các trường chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ năm học mới; xây dựng kế hoạch năm học, chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm học đảm bảo công khai, dân chủ.

- Phân công nhiệm vụ năm học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo công khai, công bằng theo các quy định hiện hành về lao động, xây dựng thời khóa biểu khoa học, đúng qui định.

- Tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia các công việc chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới như: tu sửa bàn ghế, vệ sinh trường lớp... tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, có khẩu hiệu chào mừng năm học mới, chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập của học sinh.

- Tổ chức học tập nội quy, giới thiệu truyền thống nhà trường với học sinh đầu cấp, chuẩn bị đội hình, đội ngũ cho khai giảng.

2. Tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017

Ngày khai giảng chung cho các trường học vào buổi sáng, ngày 5/9/2015.

- Các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” vào 8h30’’ ngày 05/9/2016.

- Các trường Tiểu học, THCS tổ chức Lễ khai giảng năm học mới vào 7h30 ngày 05/9/2016.

Nội dung khai giảng: Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới có cả phần “Lễ” và phần “Hội” bảo đảm sự trang trọng, an toàn, thể hiện được không khí lễ hội, vui tươi, thực sự là ngày hội đối với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội.

* Phần Lễ: ngắn gọn, trang nghiêm, thời lượng tối đa 40 phút.

- Tổ chức việc đón học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6).

- Chào cờ, hát Quốc ca. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường hát Quốc ca trên nền nhạc đệm (không mở nhạc có lời).

- Đọc thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường (Phần trích trong sách giáo khoa lớp 5), thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, học sinh nhân ngày khai giảng năm học 2016-2017.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

-  Diễn văn khai giảng  (tóm tắt ngắn gọn những thành tích nổi bật của nhà trường trong năm học vừa qua; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm học mới nhằm thực hiện các Chỉ thị năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở GD&ĐT, Nghị quyết, chương trình hành động của của Quận uỷ, chương trình công tác năm của UBND quận, nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của ngành giáo dục quận).

- Hiệu trưởng tuyên bố và đánh trống khai giảng năm học mới.

* Phần Hội:

- Các trường chỉ đạo các tổ chức: Đội thiếu niên tiền phong, Đoàn thanh niên, Công đoàn phối hợp với Hội cha mẹ học sinh cùng tham gia tổ chức phần “Hội” với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian tươi vui, sinh động, biểu dương các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học và tặng quà cho học sinh nghèo.

* Chú ý:

- Về hình thức lễ khai giảng: trang trí khánh tiết theo quy định, có bạt che nắng, mưa đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, các thầy cô giáo và đại biểu. Chú ý không sử dụng bóng bay chứa khí dễ gây cháy nổ trong Lễ khai giảng để đảm bảo an toàn.

Treo băng zôn (nền đỏ, chữ vàng) ngoài cổng trường với khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng năm học 2016-2017”.

- Sau khai giảng nhà trường tổ chức các hoạt động dạy học đảm bảo chương trình và kế hoạch năm học đã ban hành.

- Các trường không tổ chức quyên góp ủng hộ trong ngày khai giảng năm học mới.

4. Báo cáo nhanh đầu năm học

Các cơ sở giáo dục mầm non, các trường học gửi báo cáo nhanh về tình hình chuẩn bị năm học mới, công tác chuẩn bị khai giảng (theo mẫu) về phòng Giáo dục và Đào tạo vào 8h00’’ ngày 29/8/2016 (đ/c Nguyễn Thị Yến - chuyên viên phòng GD&ĐT  nhận).

Nhận được công văn này, đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện./.   

 

* Nơi nhận :

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các cơ sở giáo dục Mầm non,Tiểu học, THCS;

- Lưu PGD.

                            TRƯỞNG PHÒNG

 

Phạm Sỹ Tuyên

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

Trường................................................

 

Báo cáo nhanh công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2016-2017

 

 

Về quy mô,  giáo viên, học sinh và số phòng học

 

 

Cấp học

số lớp

Giáo viên

Cán bộ quản lý

Nhân viên

Học sinh

Số phòng học

Phòng học xây mới

Phòng học cải tạo

Nh à công vụ cho giáo viên

Số tiền đầu tư tăng cường CSVC

Tổng số

Trong đó: tuyển mới

Bỏ học trong hè

Mầm non

Nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Ban Giám hiệu nhà trường


Tải văn bản tại đây cvkhaig.pdf
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới