Công văn hướng dẫn khai giảng 2017-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  37/CV-GDĐT

V/v hướng dẫn chuẩn bị năm học mới và tổ chức khai giảng năm học 2017-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               

Hải An, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

 Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong quận.

 

 Thực hiện Công văn số 1044/SGDĐT-VP  ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn chuẩn bị năm học mới và tổ chức khai giảng năm học 2017-2018;

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 22/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận về Kế hoạch công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018;

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong quận khai giảng năm học 2017-2018 như sau:  

1. Chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học 2017-2018

- Các cơ sở giáo dục mầm non, các trường học hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 và ổn định biên chế các lớp học.

- Hiệu trưởng các trường học cần chú ý:

+ Hoàn thành việc sửa chữa trường, lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp; trang trí khẩu hiệu chào mừng năm học mới và thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

+ Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

+ Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên tại trường. Cử giáo viên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT.

+ Xây dựng kế hoạch năm học, chuẩn bị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm học, đảm bảo công khai, dân chủ.

+ Bố trí sắp xếp đội ngũ, phân công nhiệm vụ năm học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đúng qui định chuyên môn, đảm bảo công khai, công bằng theo các quy định hiện hành về lao động.

+ Tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia các công việc chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới như: tu sửa bàn ghế, vệ sinh trường, lớp…tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện yêu cầu “3 đủ” đối với học sinh: “đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở”.

+ Tổ chức học tập nội quy, giới thiệu truyền thống nhà trường với học sinh đầu cấp, chuẩn bị đội hình, đội ngũ cho khai giảng.

2. Tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018

Ngày khai giảng chung cho các trường học vào buổi sáng, ngày 5/9/2017.

- Các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” vào 8h30 ngày 05/9/2017.

- Các trường Tiểu học, THCS tổ chức Lễ khai giảng năm học mới vào 7h30’ ngày 05/9/2017.

Nội dung khai giảng: Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới có cả phần “Lễ” và phần “Hội” bảo đảm sự trang trọng, an toàn, thể hiện được không khí lễ hội, vui tươi, thực sự là ngày hội đối với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội.

* Phần Lễ: ngắn gọn, trang nghiêm, thời lượng tối đa 40 phút.

- Tổ chức việc đón học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6).

- Chào cờ, hát Quốc ca. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường hát Quốc ca trên nền nhạc đệm (không mở nhạc có lời).

- Đọc thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường (Phần trích trong sách giáo khoa lớp 5), thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, học sinh nhân ngày khai giảng năm học 2017-2018.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

-  Diễn văn khai giảng  (tóm tắt ngắn gọn những thành tích nổi bật của nhà trường trong năm học vừa qua; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm học mới nhằm thực hiện các Chỉ thị năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở GD&ĐT, nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của ngành giáo dục quận).

- Hiệu trưởng tuyên bố và đánh trống khai giảng năm học mới.

* Phần Hội:

- Các trường chỉ đạo các tổ chức: Đội Thiếu niên tiền phong, Đoàn thanh niên, Công đoàn phối hợp với Hội cha mẹ học sinh cùng tham gia tổ chức phần “Hội” với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian tươi vui, sinh động, biểu dương các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học và tặng quà cho học sinh nghèo.

* Chú ý:

- Về hình thức lễ khai giảng: trang trí khánh tiết theo quy định, có bạt che nắng, mưa đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, các thầy cô giáo và đại biểu. Không sử dụng bóng bay chứa khí dễ gây cháy nổ trong Lễ khai giảng để đảm bảo an toàn.

- Đối với cấp học mầm non tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo về thời gian, nội dung phù hợp đặc điểm tâm lý của trẻ nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu tiên của năm học mới.

- Các trường tổ chức khai giảng đồng thời đón bằng công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia, trường học đạt chuẩn chất lượng giáo dục cần xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo thời gian, tiến trình Lễ khai giảng, hiệu quả, có tác dụng tuyên truyền xã hội hóa giáo dục.

- Sau ngày khai giảng nhà trường tổ chức các hoạt động dạy học ngay, đảm bảo chương trình và kế hoạch năm học đã ban hành.

- Các trường không tổ chức quyên góp ủng hộ trong ngày khai giảng năm học mới.

Nhận được công văn này, đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non, các trường học nghiêm túc thực hiện./.   

 

 Nơi nhận :     

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND quận;
- Các CSGD Mầm non,Tiểu học, THCS;
- Cổng TTĐT ngành GD;
- Lưu PGD.

TRƯỞNG PHÒNG

 

   

Phạm Sỹ Tuyên

Công văn tổ chức khai giảng 2017-2018.pdf
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới