Lịch công tác tháng 4 năm 2017

 UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số:  17/CV-GDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hải An, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017

                A. Công tác trọng tâm

- Thi học sinh giỏi giáo dục THCS cấp Thành phố.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9.

- Tổ chức khảo sát học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT.

- Khảo sát chất lượng cuối năm các ngành học, cấp học.

- Kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT tại trường Mầm non Thành Tô

- Hội thảo chuyên môn giáo viên các trường Mầm non,Tiểu học, THCS.

- Kiểm tra điều kiện thành lập, điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

- Đánh giá định kỳ học sinh Tiểu học cuối năm.

- Thu hồ sơ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 (theo Công văn số 14/TB-GD&ĐT ngày 22/3/217 của Phòng GD&ĐT).

- Đánh giá thi đua công tác công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

- Hướng dẫn Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023 (có công văn chỉ đạo).

          - Kiểm tra toàn diện, chuyên đề, đột xuất các trường học.

B. Lịch cụ thể:

+ Ngày 03/4: - 8h00: Giao ban Hiệu trưởng, CTCĐ các trường Mầm non, Tiểu học và THCS tại  trường Tiểu học Đằng Hải (Khu B).

Thời gian

Nội dung

Bộ phận chủ trì

Tuần từ ngày 01/4 đến 08/4/2017

 

1-11/4

Các trường THCS tập trung bồi dưỡng đội tuyển dự thi HSG

cấp thành phố

Tổ THCS

1-29/4

Các trường THCS tập trung ôn tập học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT

Tổ THCS

4-14/4

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, củng cố các chuyên đề đã triển khai tại các trường Mầm non (theo công văn số 11/TB-GDĐT ngày 9/3/2017 của phòng GD&ĐT)

Tổ Mầm non

Tuần từ ngày 10/4 đến 15/4/2017

 

10-29/4

Đánh giá việc thực hiện các tiêu chí kí giao ước thi đua năm học 2016-2017 (có lịch cụ thể)

Tổ chuyên môn

10/4

Các trường THCS nộp kế hoạch ôn thi học sinh lớp 9 về phòng GD&ĐT - đ/c Nguyễn Thị Minh Thu - Phó trưởng phòng nhận

Tổ THCS

12/4:6h30

Thi HSG thành phố (theo công văn số 1045/KH-SGDĐT-KTKĐ ngày 25/8/2016 của Sở GD&ĐT)

+ Môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh tại trường THCS Trần Phú - quận Lê Chân

+ Môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học tại trường THCS Ngô Quyền - quận Lê Chân

Tổ THCS

13/4: 7h30

 

 

   

       14h00

- Hội thảo dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh môn Toán tại trường THCS Tràng Cát 
(Thành phần: Phó HT, Tổ trường KHTN, giáo viên Toán các trường THCS).

- Hội thảo dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tiếng Anh tại trường THCS Nam Hải 
(Thành phần: Phó HT, Tổ trường KHXH, giáo viên Tiếng Anh các trường THCS).

Tổ THCS

14/4:7h30

Báo cáo kết quả triển khai thí điểm cho trẻ làm quen tiếng Anh toàn thành phố tại trường MN Cát Bi

(Thành phần dự: theo Giấy mời)

Tổ Mầm non

 14/4

Thi giải toán bằng tiếng Anh, giải toán bằng tiếng Việt, Vật lý qua internet cấp Quốc gia 
(theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT)

Tổ THCS

15/4

10-10h30

Thi Tiếng Anh qua internet cấp Quốc gia

(theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT)

Tổ THCS

 Tuần từ ngày  17/4 đến 22/4/2017

 

17/4:14h00

Sở GD&ĐT kiểm tra công tác tự đánh giá tại trường Mầm non Thành Tô

Tổ Khảo thí

17-21/4

Đánh giá thi đua công tác công đoàn năm học 2016-2017

(có lịch cụ thể)

Công đoàn Giáo

dục quận

17-21/4

Kiểm tra điều kiện thành lập lớp mầm non Tuổi thơ - phường Đông Hải 2

Tổ Mầm non

18-19/4

Tổ chức khảo sát học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT

(có công văn chỉ đạo)

Tổ THCS

19-28/4

Khảo sát chất lượng cuối năm các ngành học, cấp học.

(có công văn chỉ đạo)

Tổ Khảo thí

21/4:14h00

Sinh hoạt chuyên môn giáo viên môn Tin học tại trường TH Cát Bi
(Thành phần: BGH, giáo viên Tin học các trường Tiểu học

 

Tổ Tiểu học

 

Tuần từ ngày  24/4 đến 29/4/2017

 

24-28/4

Các trường Tiểu học tổ chức đánh giá định kỳ học sinh cuối năm học. (Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo)

Tổ Tiểu học

25/4

 Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS cập nhật dữ liệu hồ sơ CB, GV trên phần mềm EPMIS.

Tổ CNTT

25/4

Các cơ sở GDMN gửi báo cáo kết quả khám sức khỏe đợt 2 cho trẻ về phòng GD&ĐT - đ/c Thanh nhận

Tổ Mầm non

25/4:8h00

Sinh hoạt chuyên môn lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và hoạt động ngoài trời tại trường MN Thành Tô.
(Thành phần: BGH, chủ nhóm trẻ, giáo viên cốt cán các cơ sở GDMN trong quận)

Tổ Mầm non

28/4

- Các trường Mầm non báo cáo:

+ Thống kê định kỳ, kết quả đánh giá trẻ cuối năm.

+ Đánh giá chất lượng CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp

- Các cơ sở GDMN ngoài công lập gửi báo cáo tự đánh giá

về phòng GD&ĐT - đ/c Vân nhận.

Tổ Mầm non

 

 

 

 Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách ngành;

- Ban Tuyên giáo Quận ủy;

- VP Quận ủy, VP UBND quận;

- Cổng TTĐT ngành GD&ĐT quận;

- Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS;

- Lưu PGD.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Sỹ Tuyên

                                                                                                               

 Tải văn bản đính kèm tại đây lichcongtact4-2017.pdf
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới