Lịch công tác tháng 3 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 10/CV-GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải An,  ngày 28 tháng 02  năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017

                  A. Công tác trọng tâm

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

- Tham gia Festival ngoại ngữ và cuộc thi Olympic tiếng Anh thành phố lần thứ 3.

- Giao lưu giáo viên Viết chữ đẹp; tiếng Anh học sinh, giáo viên Tiểu học cấp Thành phố.

- Tham gia học sinh giỏi lớp 9 các môn thực hành cấp thành phố.

- Tham gia các cuộc thi qua mạng cấp thành phố năm học 2016-2017 (theo công văn số 1290/SGDĐT-TrH ngày 17/10/2016 của Sở GD&ĐT).

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp quận GDTHCS năm học 2016-2017.

- Các trường Tiểu học, THCS khảo sát chất lượng giữa học kỳ II.

- Các trường THCS tổ chức thi nghề cho học sinh lớp 8.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học.

- Tổ chức đánh giá thực đơn, chất lượng bữa ăn của trẻ trong các cơ sở GDMN.

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, công tác chăm sóc giáo dục trẻ và điều kiện cấp phép thành lập các cơ sở giáo dục mầm non.

- Triển khai công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017.

- Các trường xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018.

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề, đột xuất các trường học.

B. Lịch cụ thể

+ Ngày 7/3: -8h00: Giao ban Hiệu trưởng, CTCĐ các trường Mầm non, Tiểu học và THCS tại trường TH Đằng Lâm.

Thời gian

Nội dung

Bộ phận chủ trì

Tuần từ ngày 01/3 đến 04/3/2017

 

01/3

Tham dự Hội thi Cô giáo tài năng duyên cấp thành phố tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt -Tiệp.

Công đoàn GD quận

01-31/3:

Kiểm tra điều kiện cấp phép các cơ sở giáo dục mầm non

Tổ Mầm non

01-16/3

Các trường THCS bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp thành phố

Tổ THCS

01-8/3

Các trường tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Báo cáo kết quả thực hiện về phòng GD&ĐT - đ/c Nguyễn Thị Yến – Chuyên viên phòng GD&ĐT nhận qua email

Công đoàn GD quận

04-05/3

Tham gia thi tiếng Anh qua mạng cấp thành phố (theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT)

Tổ THCS

Tuần từ ngày 6/3 đến 11/3/2017

 

7-11/3

Các trường THCS tổ chức thi nghề cho học sinh khối 8 (theo Công văn số 07/TCKTKTCN-ĐT ngày 02/ 02/2017 của  trường Trung cấp KTKT thuật  và Công nghệ Hải Phòng).

Tổ THCS

10/3:7h30

Thẩm định sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017 tại trường TH Đằng Hải (Khu B)

Tổ Khảo thí

10/3

Kiểm tra công tác khắc phục tồn tại sau kiểm tra một số cơ sở giáo dục mầm non

Tổ Mầm non

 Tuần từ ngày  13/3 đến 18/3/2017

 

13-17/3

Các trường Tiểu học tổ chức đánh giá định kỳ giữa học kỳ II (Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo)

Tổ Tiểu học

15/3

Thi giáo viên Tiểu học Viết chữ đẹp cấp thành phố tại trường TH Lê Hồng Phong - quận Ngô Quyền

Tổ Tiểu học

16/3:8h00

Trường THCS Lê Lợi triển khai chuyên đề Đội cấp thành phố “Ngày hội thiếu nhi vui, khỏe - Tiến bước lên đoàn”

(Thành phần: BGH, giáo viên TPT Đội trường TH, THCS)

Tổ Ngoại khóa

17/3

Thi HSG Thành phố các môn Thực hành lớp 9 tại trường THCS Chu Văn An - quận Ngô Quyền (theo công văn số 1045/KH-SGDĐT-KTKĐ ngày 25/8/2016 của Sở GD&ĐT)

Tổ THCS

17/3

Giao lưu Tiếng Anh giáo viên, học sinh Tiểu học thành phố tại TH Đinh Tiên Hoàng - quận Hồng Bàng

Tổ Tiểu học

Tuần từ ngày  20/3 đến 25/3/2017

 

20/3

Các cơ sở GDMN gửi tư liệu hình ảnh trò chơi trong các góc/khu vực hoạt động trong và ngoài lớp học về về phòng GD&ĐT - đ/c Thanh nhận

Tổ Mầm non

21,22/3

Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi GD THCS cấp quận tại trường THCS Đằng Hải (có công văn chỉ đạo)

Tổ Khảo thí

23-25/3

Các trường THCS khảo sát chất lượng giữa học kỳ II (Hiệu trưởng chủ động triển khai)

Tổ THCS

23/3:7h30

Tham gia Festival ngoại ngữ cấp Thành phố tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt -Tiệp (theo công văn số 1005/SGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2016 của Sở GD&ĐT)

Tổ THCS

24/3

Các cơ sở GDMN nộp kết quả cân đo đợt 3 về phòng GD&ĐT - đ/c Vân nhận ( bằng văn bản và qua địa chỉ email)

Tổ Mầm non

24/3:14h00

Sinh hoạt chuyên môn giáo viên năng khiếu, tự chọn môn Tiếng Anh tại trường TH Đằng Hải

(Thành phần: BGH, giáo viên tiếng Anh các trường Tiểu học

 

Tổ Tiểu học

 

Tuần từ ngày  27/3 đến 01/4/2017

 

27-31/3

Kiểm tra công tác kiểm định đánh giá ngoài trường Mầm non Thành Tô

Tổ Khảo thí

27-31/3

Hướng dẫn công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu công đoàn quận Hải An lần thứ IV

(có giấy mời riêng)

Công đoàn GD quận

28/3:8h00

Sinh hoạt chuyên môn: Tổ chức hoạt động học: lĩnh vực phát triển nhận thức và sắp xếp nội vụ lớp học tại trường MN Tràng Cát

(Thành phần: BGH, chủ nhóm trẻ, giáo viên cốt cán các cơ sở GDMN trong quận)

Tổ Mầm non

29/3

Các trường nộp kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018 về phòng GD&ĐT - đ/c Hậu nhận

Tổ Tổng hợp

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách ngành;

- Ban Tuyên giáo Quận ủy;

- VP Quận ủy, VP HĐND-UBND quận;

- Cổng TTĐT ngành giáo dục quận;

- Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS;

- Lưu PGD.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Sỹ Tuyên


Tải văn bản tại đây lichcong tac.pdf
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới