Lịch công tác tháng 10 năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 46/CV - GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải An, ngày 29 tháng 9 năm 2017

LỊCHCÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

               A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghịngười lao động năm học 2017-2018.

- Tổ chức Hộithảo chuyên môn giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở cấp thành phố.

- Tổ chức thi Học sinh giỏi Máy tính cầm tay, Khoa học kỹthuật học sinh THCS cấp quận.

- Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng thi vào lớp 10THPT công lập; công tác dạy thêm, học thêm.

- Tổ chức Hội nghị kí giao ước thi đuacác khối thi đua năm học 2017-2018.

- Tổ chức Tết Trung thu năm 2017.

- Kiểm tra cáccơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chưa được cấp phép.

- Hộithảo chuyên môn; sinh hoạt chuyên môn giáo viên các trường Mầm non, Trung họccơ sở.

- Các trường Tiểu học, THCS kiểm tra,khảo sát chất lượng giữa học kỳ I.

- Kiểmtra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và hoạt động Trung tâm họctập cộng đồng các phường năm 2017.

- Kiểm tra định kỳ, độtxuất các nhà trường.

B. LỊCH CỤ THỂ

+ Ngày 03/10: - 8h00’: Giao ban Hiệu trưởng, CTCĐ các trườngMầm non, Tiểu học và THCS tại trường TH Đằng Hải - Khu B.

Thời gian

Nội dung

Bộ phận chủ trì

Tuần từ ngày 02/10 đến 7/10/2017

2-4/10

Các cơ sở giáo dục mầm non, trường Tiểu học, THCS tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho học sinh (theo kế hoạch số 18/KH-GDĐT ngày 25/9/2017 của phòng GD&ĐT)

Tổ Ngoại khóa

2-7/10

Kiểm tra điều kiện, cấp phép dạy thêm học thêm năm học 2017-2018

TT Thanh tra

phòng GD&DT

Từ 2-15/10

Các trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Hội

nghị người lao động  năm học 2017-2018.

Phòng GD&ĐT

3/10

Các trường THCS nộp hồ sơ thi Khoa học kĩ thuật cấp quận

năm học 2017-2018 về phòng GD&ĐT - đ/c Diễn nhận.

Tổ Khảo thí

3/10

- Các cơ sở giáo dục mầm non thu thập hình ảnh, thông tin, bài viết tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, nỗ lực cống hiến nâng cao chất lượng giáo dục mầm non về phòng GD&ĐT -

đ/c Vân chuyên viên nhận.

- Các cơ sở GDMN ngoài công lập gửi báo cáo tự đánh giá về

phòng GD&ĐT - đ/c Vân chuyên viên nhận.

Tổ Mầm non

3/10

Các trường nộp đăng ký sáng kiến năm học 2017-2018 về phòng

GD&ĐT - đ/c Hằng chuyên viên nhận (bản có dấu và qua email)

Tổ Khảo thí

3-30/10

Các trường Tiểu học, THCS tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh

Tổ Ngoại khóa

5/10

Các trường hoàn thành việc cập nhật dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên hệ thống quản lý PCGD, XMC.

Tổ Phổ cập

5-16/10

Các trường tham mưu với Ban chỉ đạo PCGD,XMC phường tự kiểm tra công tác  PCGD, XMC của đơn vị và nộp hồ sơ đề nghị BCĐ  quận kiểm tra, công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2017 - đ/c Yến chuyên viên nhận.

Tổ Phổ cập

Tuần từ ngày 9/10 đến 14/10/2017

9-14/10

Kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chưa được cấp phép

Tổ Mầm non

11/10:8h00

Hội thảo cấp quận về những giải pháp hiệu quả chỉ đạo ôn thi vào lớp 10 THPT công lập; công tác dạy thêm, học thêm tại trường THCS Đông Hải.

(Thành phần: BGH, CTCĐ, tổ trưởng chuyên môn, cốt cán chuyên môn, giáo viên dạy lớp 9 các trường THCS trong quận)

Tổ THCS

12/10:7h30

Tổ chức Hội thi Khoa học kĩ thuật học sinh THCS cấp quận

tại trường THCS Đông Hải (theo Kế hoạch số 12/KH-GDĐT ngày

12/9/2017 của phòng GD&ĐT)

Tổ Khảo thí

Tuần từ ngày 16/10 đến 21/10/2017

16-21/10

Kiểm tra tiến độ xây dựng mô hình điểm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại trường MN Cát Bi

Tổ Mầm non

16-21/10

Kiểm tra công tác bán trú, dạy 2 buổi/ngày các trường Tiểu học

Tổ Tiểu học

18/10:7h30

Hội thảo Dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh môn Ngữ văn cấp quận tại trường THCS Nam Hải

(Thành phần: Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng KHXH, giáo viên

Ngữ văn các trường THCS trong quận)

Tổ THCS

19/10:13h30

Thi học sinh giỏi Máy tính cầm tay lớp 9 cấp quận tại trường THCS Đằng Lâm

Tổ Khảo thí

20/10

Tổ chức kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(có công văn hướng dẫn)

Công đoàn Giáo dục quận

Tuần từ ngày 23/10 đến 31/10/2017

23-27/10

- Các trường Tiểu học kiểm tra chất lượng giữa học kì I khối 4,5.

- Các trường THCS khảo sát chất lượng giữa học kì I.

(Hiệu trưởng chủ động chỉ đạo. Sau kiểm tra, khảo sát các trường nộp đề và báo cáo chất lượng về phòng GD&ĐT:

-Tiểu học: Môn Toán, Tiếng Việt - đ/c Nguyễn Thị Mai Thoa - chuyên viên nhận.

- THCS: môn Toán, Văn, Anh -đ/c Nguyễn Thị Minh Thu - Phó trưởng phòng nhận)

Tổ Tiểu học

Tổ THCS

23-27/10

Tổ chức chuyên đề cấp thành phố “Vận dụng linh hoạt các thành tố tích cực của mô hình trường học mới Việt Nam vào dạy chương trình hiện hành phân môn Luyện từ và câu lớp 5” tại trường TH Cát Bi.

(Thành phần: Theo giấy mời)

Tổ Tiểu học

23-31/10

Sinh hoạt chuyên môn cấp quận tại các cơ sở giáo dục mầm non

(có hướng dẫn cụ thể)

Tổ Mầm non

23-31/10

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và hoạt động Trung tâm HTCĐ các phường

(có công văn chỉ đạo)

Tổ Phổ cập

23/10:14h00

Hội nghị kí giao ước thi đua khối các trường Mầm non tại trường Mầm non Cát Bi

TT thi đua

phòng GD&ĐT

24/10: 8h00

         -14h00

- Hội nghị kí giao ước thi đua khối các trường Tiểu học tại trường Tiểu học Cát Bi.

- Hội nghị kí giao ước thi đua khối các trường THCS tại trường

THCS Đằng Lâm.

TT thi đua

phòng GD&ĐT

25/10

Các trường nộp hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2017-2018 về  phòng GD&ĐT - đ/c Hậu nhận

TT thi đua

phòng GD&ĐT

26/10:8h00

Hội thảo “Sử dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới trong đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí, Hóa học, Sinh học” cấp thành phố tại trường THCS Đằng Lâm.

(Thành phần: Theo giấy mời)

Tổ THCS

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- Đ/c Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách ngành;
- Ban Tuyên giáo Quận ủy;
- VP Quận ủy, VP HĐND-UBND quận;
- Cổng TTĐT ngành GD quận;
- Các CSGDMN, trường Tiểu học và THCS;
- Lưu PGD.
Tải flie đính kèm tại đây.Lichcongtacthang10.2017.pdf

TRƯỞNG PHÒNG

 

Phạm Sỹ Tuyên

 


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới