Lịch công tác tháng 8 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


 Số:  31/CV - GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải An, ngày 01 tháng 8 năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  8  NĂM 2017

                                                                                                             

A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

 

  - Tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

  - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ năm học 2017-2018.

- Kiểm tra điều kiện cấp phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2017-2018 (có công văn chỉ đạo).

- Điều tra, rà soát đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, cập nhật phần mềm quản lý thông tin điện tử PCGD - XMC.

- Kiểm tra điều kiện chuẩn bị năm học 2017-2018 các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và điều kiện thành lập các cơ sở giáo dục mầm non.

- Các trường hoàn thiện các điều kiện về đội ngũ,  cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học mới.

  - Thực hiện chương trình năm học 2017-2018.

B. LỊCH CỤ THỂ

 

Thời gian

Nội dung

Bộ phận chủ trì

Tuần từ ngày 1/8 đến 6/8/2017

 

1/8

Các trường Tiểu học, THCS tập trung học sinh.

Tổ Tiểu học, THCS

1/8

Trả phiếu báo điểm kỳ thi THPT quốc gia, xét tuyển vào Đại học năm 2017.

Tổ Tổng hợp

1-11/8

Các trường Tiểu học tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, triển khai các văn bản hướng dẫn chuyên môn năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT.

Tổ Tiểu học

1-31/8

Kiểm tra điều kiện thành lập cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Tổ Mầm non

Tuần từ ngày 7/8 đến 12/8/2017

 

7-9

Bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại trường Mầm non Cát Bi.

(Thành phần: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chủ lớp, tổ trưởng, giáo viên dạy trẻ khuyết tật tại các CSGDMN)

Tổ mầm non

8/8

Học sinh tựu trường năm học 2017-2018.

Các tổ chuyên môn

8-10/8

Tham gia bồi dưỡng chuyên môn mầm non tại trường Mầm non Sao Biển (theo công văn số 894/SGDĐT-MN ngày 26/7/2017 của

 Sở GD&ĐT).

Tổ Mầm non

11-18/8

Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Tổ Mầm non

Tuần từ ngày 14/8 đến 19/8/2017

 

Từ 15/8

Thực hiện chương trình học kỳ I năm học 2017-2018. (theo Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND thành phố)

Tổ Tiểu học, THCS

15-17/8

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn giáo viên mầm non.

(có lịch cụ thể)

Tổ Mầm non

14-19/8

(Dự kiến)

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 ( có thông báo sau).

Các tổ chuyên môn

Tuần từ ngày 21/8 đến 01/9/2017

 

21/8-01/9

Các trường chuẩn bị điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018

Các tổ chuyên môn

28-1/9

Tổng kết công tác công đoàn năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.

(Thành phần dự: Theo giấy mời)

Công đoàn Giáo

dục quận

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách ngành;

- Ban Tuyên giáo Quận ủy;

- VP Quận ủy, VP UBND quận;

- Cổng TTĐT ngành giáo dục quận;

- Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS;

- Lưu PGD.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Phạm Sỹ Tuyên

      Tải bản đính kèm tại đây lich cong tac t8.pdf

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới