Cơ cấu tổ chức

 

Trưởng phòng

Phạm Sỹ Tuyên

 

Trực tiếp phụ trách một số nhiệm vụ:

- Định hướng mặt bằng giáo dục. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo ngành giáo dục.

- Chủ tài khoản và quản lý thu chi thường xuyên của Phòng Giáo dục- Đào tạo.

- Tổ chức thanh, kiểm tra toàn diện hoạt động giáo dục và các điều kiện phát triển nhà trường (Theo phân cấp quản lý và Thông tư 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT)

- Quản lý công chức, viên chức theo phân cấp.

- Phụ trách: kế hoạch phát triển; Công tác thanh tra, khảo thí- Nghiên cứu khoa học cấp phát văn bằng, chứng chỉ; Tổ chức; CSVC- Trang thiết bị phục vụ dạy và học; Chuyên môn Mầm non.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học ngành giáo dục.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua ngành giáo dục.

 

 

 

Chủ tịch Công đoàn ngành

Nguyễn Thanh Hường

 Phụ trách:

- Trực tiếp chỉ đạo các phong trào thi đua các Công Đoàn cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ trường học.

 - Trường chuẩn và trường đẹp.

    - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua ngành.

- Phó Chủ tịch Hội khuyến học.

- Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức.

 

 

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Minh Thu

 

Phụ trách:

- Chất lượng giáo dục và chuyên môn bậc THCS.

- Hoạt động ngoại khóa và công tác Đoàn - Đội thiếu niên, nhi đồng bậc Tiểu học và THCS.

- Bồi dưỡng thường xuyên & đào tạo của bậc học.

- Hoạt động các phòng chức năng, phòng chuyên môn bậc THCS.

- Ứng dụng CNTT, trang thiết bị hiện đại trong giảng dạy và quản lý bậc THCS.

- Báo cáo tuần, tháng, quý, năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo với Quận uỷ- UBND quận.

- Phó chủ tịch Hội đồng khoa học ngành giáo dục.

- Trực tiếp giải quyết một số công việc của Phòng khi được Trưởng phòng uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những quyết định giải quyết của mình.

 

 

Phó trưởng phòng

Trịnh Đức Thành

 

Phụ trách:

    - Chất lượng giáo dục và chuyên môn bậc Tiểu học. - Phổ cập giáo dục Tiểu học.

    - Bồi dưỡng chuyên môn, đội ngũ bậc Tiểu học.

    - Ứng dụng CNTT, trang thiết bị hiện đại trong giảng dạy và quản lý bậc Tiểu học

    - Hoạt động các phòng chức năng của bậc học.

    - Thư viện, thiết bị bậc Tiểu học.

    - Uỷ viên Hội đồng khoa học ngành giáo dục.

    - Uỷ viên mạng lưới chuyên môn bậc Mầm non.

    - Báo cáo thường kỳ với Sở GD-ĐT.

    - Thực hiện những công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

Nguyễn Xuân Yêm

 

Phụ trách:

- Chuyên môn Toán – Lý – Tin – Công nghệ.

- Công nghệ thông tin 3 bậc học.

- PMIS, EMIS, báo cáo định kỳ với Sở GD-ĐT.

- Phụ trách Website của ngành Giáo dục quận.

- Báo cáo cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học.

- Uỷ viên Hội đồng khoa học ngành giáo dục.

- Tuyển sinh.

      - Thực hiện những công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

 

Chuyên viên

Nguyễn Thị Yến

 

Phụ trách:

- Tổ trưởng tổ ngoại ngữ. Phụ trách chuyên môn ngoại ngữ khối 8,9 và phong trào học sinh giỏi môn ngoại ngữ khối 8,9.

- Phụ trách các Câu lạc bộ năng khiếu: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục cấp THCS.

- Trực mạng, báo cáo công tác tuần, tháng với Sở GD-ĐT và phòng Tổng hợp.

- Phổ cập THCS và phổ cập bậc Trung học và Nghề.

- Phụ trách các phong trào ngoại ngữ của cán bộ, giáo viên 3 bậc học, thực hiện yêu cầu ngoại ngữ của lộ trình hội nhập.

- Uỷ viên Hội đồng khoa học ngành giáo dục.

 - Thực hiện những công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

 

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hậu

 

Phụ trách:

        - Tổ trưởng tổ Tổng hợp.

        - Chất lượng giáo dục, chất lượng chuyên môn và chăm sóc nuôi dưỡng ngành học Mầm non.

        - Tổ chức, kế hoạch phát triển giáo dục.

        - Kế toán Phòng GD-ĐT.

        - Các mục thu, chi ngoài ngân sách của ngành theo nhiệm vụ quy định.

        - Phó chủ tịch Công đoàn Phòng GD&ĐT.

        - Uỷ viên Hội đồng khoa học ngành giáo dục.

        - Thường trực Thi đua ngành GD.

        - Thực hiện những công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên
Trịnh Thị Diễn

Phụ trách:
        - Chuyên môn Hóa- Sinh Giáo dục THCS.
        - Hoạt động dạy học các phòng Hóa- Sinh Giáo dục THCS.
        - Hoạt động ngoại khóa, công tác Đoàn- Hội- Đội TNTP Giáo dục Tiểu học và THCS.
        - Thường trực công tác khảo thí ngành Giáo dục.
        - Phổ cập THCS.
        - Thực hiện những công việc khác khi được trưởng phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên
Nguyễn Thúy Hằng

Phụ trách:
         - Chuyên môn Toán- Lý giáo dục THCS.
         - Hoạt động Ngoại khóa, Công tác Đoàn- Hội- Đội TNTP giáo dục Tiểu học và THCS.
         - Ủy viên Hội đồng khoa học ngành Giáo dục, thành viên tổ khảo thí phòng GD&ĐT, đánh giá ngoài các trường THCS.
         - Thường trực công tác kiểm tra của ngành Giáo dục, phụ trách công tác dạy thêm -học thêm.
         - Tiêu chí thi đua công tác Thanh tra giáo dục; Tiêu chí thi đua công tác pháp chế; Tiêu chí thi đua công tác HSSV, giáo dục ngoài giờ lên lớp và y tế trường học.
         - Thực hiện những công việc khác khi được trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

 

Chuyên viên
Lê Thùy Vân

 

Phụ trách:

- Bồi dưỡng đội ngũ giáo dục Mầm non.

- Chất lượng giáo dục, chất lượng chuyên môn và chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục Mầm non. Trực tiếp tham mưu quản lý các nhóm lớp mầm non ngoài công lập.

      - Tổ chức các chuyên đề, hội thi của giáo dục Mầm non.

        - Uỷ viên Hội đồng khoa học ngành giáo dục, thành viên Tổ Khảo thí phòng GD&ĐT, đánh giá ngoài các trường Mầm non.

- Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, trang thiết bị trong giảng dạy và quản lý giáo dục Mầm non.

      - Phổ cập giáo dục Mầm non.

     - Công tác chăm nuôi bán trú giáo dục Mầm non, Tiểu học.

     - Báo cáo thường kỳ với Sở GD-ĐT.

     - Công tác văn thư lưu trữ.

- Thực hiện những công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Tin mới