Thứ tư, 17/09/2014
"..Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.." (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

07/06/2011 02:53:49

Kế hoạch phòng chống bão năm 2011


PHÒNG GD& ĐT QUẬN HẢI AN
 TRƯỜNG THCS ĐÔNG HẢI
    Số: 08/2011/KH-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hải, ngày 02 tháng 06 năm 2011
 
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BÃO NĂM 2011
 
Thực hiện công văn số 51/KH-BCĐ ngày 11/5/2011 của Ban Chỉ đạo hè Quận Hải An; Kế hoạch số 595/KH-GD ngày 24/5/2011 của Phòng GD&ĐT Hải An,
            Trường THCS Đông Hải xây dựng kế hoạch phòng chống bão năm 2011 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
   - Chủ động có kế hoạch phòng chống bão nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng cho cán bộ giáo viên, học sinh và tài sản của nhà trường.
   - Giáo dục ý thức tự giác, chấp hành kỉ luật cho cán bộ giáo viên, học sinh trong toàn trường.
   - Giáo dục ý thức phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Khắc phục bệnh chủ quan trong phòng chống bão lụt;
   - Giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
   - Phối hợp sự giúp đỡ, trợ sức của chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh để thực hiện công tác phòng chống bão lũ được tốt.
II. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO:
                1. Đinh Thị Minh Khánh - Hiệu trưởng: Trưởng ban
                2. Lê Đức Vương – Phó Hiệu trưởng: Phó ban thường trực
                3.  Vũ Thị Yến - Chủ tịch Công đoàn: Phó ban
                4. Các uỷ viên: Tổ trưởng CM, trưởng ban TTND, Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách, giáo viên nam,
bảo vệ, lao công,...
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1. Trưởng ban:
   - Lập kế hoạch phòng chống bão lụt; lên kế hoạch điều động nhân lực cho công tác phòng chống lụt bão.
   - Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình an toàn trường học và thông tin về bão lũ trên các phương tiện nghe nhìn, nắm trực tiếp chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống bão lũ Phòng giáo dục, UBND xã để kịp thời quyết định những vấn đề liên quan đến giáo viên, học sinh, tài sản.
   - Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban.
   - Giám sát việc thực hiện kế hoạch phân công của các thành viên.
   - Báo cáo Phòng giáo dục những nội dung liên quan đến công tác phòng chống bão lũ.
2. Phó trưởng ban.
   - Trực tiếp chỉ đạo giáo viên về công tác phòng chống bão lũ, an toàn trường học:
        + Kiểm tra thường xuyên mạng lưới điện, an toàn trường học.
        + Chỉ đạo việc bảo vệ sự an toàn tài sản trường học
        + Lập kế hoạch đưa học sinh về khi có bão lũ.
  - Cùng trưởng ban bàn bạc thống nhất đưa đến quyết định khi cần thiết.
3. Các uỷ viên
 - Các đồng chí phụ trách các phòng chức năng chịu trách nhiệm về sự an toàn các thiết bị ở bên trong khi có mưa bão, cháy nổ.
 - Các đồng chí là giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm đưa đón học sinh của lớp mình khi có mưa bão xảy ra, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với hội phụ huynh các lớp;
 - Đồng chí đại diện hội cha mẹ học sinh phải thường xuyên liên hệ với nhà trường để nắm bắt tình hình khi có mưa bão xãy ra, chủ động thông báo cho chi hội các lớp;
   - Tất cả phải chịu sự điều động, phân công nhiệm vụ của đồng chí trưởng ban.
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:
1. Công tác chuẩn bị phòng chống đảm bảo an toàn khi có bão:
   - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ: Kìm, dây thép, đinh, búa, ni long...
   - Yêu cầu:
        + Giằng néo tất cả các cửa sổ, cửa chính các phòng học trong nhà trường.
        + Dùng bao cát dằng tôn lợp những nơi có nguy cơ tốc mái.
        + Chặt bớt nhánh cây bàng, phượng, không để gió lay đổ.
        + Bao bọc máy tính, hồ sơ vào ni long, di chuyển đến các phòng an toàn khi cần thiết.
2. Phương án phòng chống khi có sự cố xảy ra:
- Phân công ban phòng chống bão lũ cùng với BGH luôn thường trực 24/24 tại trường khi có bão.
 +   Khi có lụt cần chú ý:
- Chuyển toàn bộ hồ sơ giấy tờ lên tầng 2 (Phòng lý), phòng HT, tài chính công đoàn chuyển lên tầng 2 (Phòng CN).
- Phòng hội trường: Chuyển âm thanh loa máy lên tầng 2 phòng Văn 9.
- Phòng đoàn đội, Văn thư, Chuyên môn: mang toàn bộ tài liệu hồ sơ sổ sách lên phòng 11.
- Máy vi tính, ti vi: đưa lên phòng máy vi tính.
3. Khắc phục hậu quả:
   - Chỉ đạo học sinh toàn trường tham gia vệ sinh khuôn viên
   - Giải phóng các cành cây, lá đổ.
   - Giữ gìn vệ sinh môi trường sau lũ bão.
   - Ổn định nhanh về nề nếp học tập cho học sinh sau lũ bão.
4. Tổ chức rút kinh nghiệm.
   - Tổ chức rút kinh nghiệm về các nội dung:
         + Chuẩn bị cho công tác phòng chống.
         + Thực hiện phân công.
         + Phối hợp với chính quyền địa phương.
         + Công tác khắc phục sau sự cố.
V. ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG
Nhà trường có trách nhiệm thông báo kịp thời với cán bộ địa phương tình hình triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão hè 2011. Kết hợp cùng BCĐ phòng chống lụt bão của địa phương :
       Tuyên truyền rộng rãi trong học sinh và quần chúng nhân dân thông qua hệ thống phát thanh của phường. Xin hỗ trợ nhân lực, kinh phí để phục vụ tốt cho công tác PCLB của nhà trường
       Báo cáo cụ thể kế hoạch triển khai và tổng kết công tác này vào cuối đợt.
 

Nơi nhận: -
- PGD(b/c);
- Triển khai trong đơn vị;
- Lưu.
                                                                               
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Hiệu trưởng
(Đã ký)
 
 
 
Đinh Thị Minh Khánh

 


THCS Đông Hải

[Quay lại]


Các tin khácTin mới
V/v: chủ động phòng chống cơn bão số 3 năm 2014

V/v tập huấn và chuyển giao công nghệ hệ thống cổng thông tin điện tử và website cho các đơn vị giáo dục

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2014

Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm học 2014-2015

V/v ra đề khảo sát chất lượng học kì I năm học 2014 - 2015

Kế hoạch tập huấn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực trong môn Ngữ văn, Toán, Địa lý, Hóa học

Lịch công tác tháng 8 năm 2014

Kết quả kiểm tra công tác phòng chống bão Rammasun năm 2014

V/v: chủ động phòng chống cơn bão Rammasun

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An

Username:
Password: